Jak to działa

ORC jest podobny do cyklu pary stosowanej w dużych elektrowniach do produkcji energii elektrycznej, ale w tym przypadku zamiast stosowania wody jako płynu roboczego stosuje się czynnik organiczny. Czynnik ten jest podobny do płynów stosowanych w klimatyzacji i pozwala wykonywać cykl Rankine'a w niższych temperaturach. Ciecz robocza w zamkniętym cyklu gromadzi ciepło ze źródła grzewczego lub zbiornika akumulacyjnego ciepło i wytwarza gorący strumień gazowy, który rozszerza się przez ekspander objętościowy w celu wytworzenia energii.

Start

Pompa

Ciecz robocza pompowana jest (najlepiej isentropowo) z niskiego i wysokiego ciśnienia za pomocą pompy. Podczas gdy obecna technologia w dużych i średnich instalacjach ORC wykorzystuje odśrodkowe pompy zasilające, to to rozwiązanie nie jest odpowiednie dla mniejszych systemów: w rzeczywistości współbieżne wymagania dotyczące niskich przepływów i wysokich ciśnień różnicowych mogą być spełnione tylko przez pompę odśrodkową jeśli uwzględni się system wieloetapowy, ale ta opcja wiąże się z nadmiernymi kosztami. Pompy wyporowe są bardziej odpowiednie dla małych ORC, ale mają pewne wady, takie jak stosunkowo niska wydajność. Maszyna Kaymacor wykorzystuje autorskie rozwiązanie dla pompy, której wydajność wynosi 55% (w porównaniu z 15% rozwiązań komercyjnych).

Next

Parownik

Strumień cieczy pod wysokim ciśnieniem wchodzi do parownika, gdzie jest ogrzewany pod stałym ciśnieniem przez zewnętrzne źródło ciepła, aby stać się nasyconym strumieniem pary. Typowymi źródłami ciepła dla Organicznego Cyklu Rankine'a są gazy spalinowe z systemów spalania (silniki spalinowe, ciepłownie lub procesy przemysłowe), gorąca ciecz lub strumienie gazowe z procesów przemysłowych lub odnawialne źródła termiczne, takie jak energia geotermalna, energia słoneczna lub biomasa. Zaprojektowanie technologii ORC o małej mocy wymagało zastosowania płytowych wymienników ciepła zamiast wymienników płaszczowo-rurowych stosowanych w dużych maszynach ORC.

Next

Ekspander

Przegrzany lub nasycony strumień pary rozszerza się przez ekspander, generując moc wyjściową. Rozszerzanie obniża temperaturę i ciśnienie strumienia pary. Maszyny o niewielkich rozmiarach, aby skorzystać z tego samego skoku entalpii jak w przypadku większych maszyn, muszą różnić się strukturalnie od obecnie opracowywanych. W systemie Kaymacor zastosowano ekspander objętościowy, którego głównymi cechami są: niska waga, wysoka wydajność, niżski poziom hałasu, zmniejszone wibracje i wysoka niezawodność. Wydajność ekspandera objętościoweo zintegrowanego z systemem MORGANA wynosi 70%. System Kaymacor, jest bardzo wydajną maszyną generującą energię elektryczną. Niska entalpia w źródle ciepła, wymaga optymalizacji wszystkich komponentów i wysokiej wydajności konwersji elektrycznej.

Next

Skraplacz

Strumień pary wchodzi do skraplacza, gdzie jest schładzany do stanu cieczy. W tej fazie wytwarzane jest ciepło, które można wykorzystać, np. jako CWU. Temperaturę takiego ciepła można wybrać z szerokiego zakresu.

Next
EvaporatorCondenserPumpGenerator

Poznaj zastosowania ORC