ORC: Zastosowania

Organiczny Cykl Rankine'a jest najlepszym rozwiązaniem do generowania energii elektrycznej z niskotemperaturowych źródeł ciepła (<350 °C). Z tego powodu stosuje się go w procesach odzysku ciepła w procesach przemysłowych, w słonecznej energii cieplnej i biomasie. KAYMACOR zoptymalizował zakres zastosowania ORC do kilku mocy elektrycznych.