System cieplno-elektryczny z Organicznym Cyklem Rankine'a na biomasę.

Integrując Morgana ze specjalnie zaprojektowanym kotłem, KAYMACOR stworzył ORChidea: kogenerator, który wytwarza ciepło i energię elektryczną, zaczynając od pelletu, surowca drzewnego lub ciepla słonecznego. ORChidea osiąga najwyższe wyniki systemów kogeneracyjnych wykorzystujących wyłącznie źródła odnawialne. KAYMACOR opracował cztery zestawy o różnych mocach. Najczęściej stosowane są w gospodarstwach rolnych, agroturystyce i hotelach.

Specific Kit

ORChidea

Kontakt z Działem Sprzedaży

Email

Zalety

ORChidea w porównaniu z innymi mikrokogeneracjami jest najkorzystniejszą instalacją. Przewagą nad silnikiem Stirlinga jest możliwość odzyskiwania ciepła ze źródeł o niższych temperaturach, dzięki czemu lepiej wykorzystuje źródło energii słonecznej. Może działać z podobną wydajnością (ze źródeł ciepła o tej samej temperaturze), ale jest przy tym cichszy i tańszy. W odniesieniu do silnika spalinowego, ORC może wykorzystywać zewnętrzne źródło spalania zasilane biomasą równolegle do źródła ciepła słonecznego bez skomplikowanego generatora. W porównaniu do zastosowania w ogniwach paliwowych, nawet jeśli ORC działa przy niższej wydajności elektrycznej, jest bardziej konkurencyjny pod względem kosztów i niezawodności.