Odzysk ciepła przemysłowego

Organiczny Cykl Rankine'a w układzie odzysku ciepła odpadowego powstałego podczas procesów produkcyjnych i wykorzystanie go do wytwarzania energii elektrycznej

Niektóre procesy przemysłowe wytwarzają ciepło odpadowe o temperaturach wyższych niż 200 ° C. Morgana wykorzystuje takie ciepło do produkcji energii elektrycznej. Zwrotu takiej inwestycji może być bardzo krótki, nawet poniżej dwóch lat. Przykładem są średnie i małe przedsiębiorstwa z sektora rolno-spożywczego komory lakiernicze lub do malowania proszkowego, piece do obróbki cieplnej, piekarnie itp.

Kontakt z Działem Sprzedaży

Email

Zwrot

Typ pieca przemysłowego:

  • Pojemność pieca odlewniczego: 300 kg
  • Maksymalna moc: 2000 kg / h
  • Maksymalna temperatura: 760 ° C
  • Paliwo: gaz ziemny
  • Moc palników: 1650 kW
  • Zastosowanie: Morgana 8 kW
  • Koszty inwestycji: 85 000 €
  • Czas zwrotu: <3 lata
  • Przewidywany zysk: 290 000 € (20 lat)