Organiczny Cykl Rankine'a zasilany energią słoneczną

”Morgana może być zintegrowana z kolektorami słonecznymi w celu wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. System składa się z ORC + kolektory słoneczne, umożliwia: a) wdrożenie zasobnika ciepła | b) wytwarzanie jednocześnie energii cieplnej i elektrycznej c) zasilanie równolegle z innych odnawialnych źródeł, takich jak biomasa (rośliny hybrydowe).
KAYMACOR opracował Cassini, zaawansowany termiczny kolektor słoneczny PTCd do zastosowania w różnych aplikacjach. ”

Specific Kit

Cassini

Kontakt z Działem Sprzedaży

Email

Zwrot

Hybrydowy zestaw złożony z:

  • KC-Morgana 16
  • Pola słonecznego o powierzchni 400 m2 Cassini Panels
  • Kocioł na biomasę o mocy 70 kWth
  • Koszty energii elektrycznej: 0,15 c € / kWh
  • Koszty ciepła: 0,04 c € / kWh
  • Koszty biomasy: 0,12 € / kg
  • Lokalizacja: Południowe Włochy
  • Koszty początkowe: 150 000 €
  • Czas zwrotu : <3 lata (z dofinansowaniami)
  • Szacowany zysk: 480 000 € (25 lat)